הסדרת שימוש בקנביס- החוק

הסדרת שימוש בקנביס לצרכים רפואיים

רקע
• בישראל, הקנאביס על כל ניגזרותיו ורכיביו מוגדר "סם מסוכן" בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג- 1973 .
• סעיף 7 לפקודה, אוסר החזקה של סם מסוכן או שימוש בו אלא אם כן הדבר הותר לפי הפקודה או בתקנות לפיה או ברישיון ממנכ"ל משרד הבריאות או ממי שהוא הסמיך לכך.
• סעיף 12 לפקודה, קובע כי "השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא או רופא וטרינרי בתנאים מסוימים".
• קנביס לשימוש פנאי הוא אותו הצמח בו משתמשים לצרכים רפואיים.
• בעוד על קנביס לשימוש פנאי אין כל פיקוח ו/או בקרה, הקנביס לשימוש רפואי, מחוייב לעמוד בתקנים ובפיקוח גבוהים ביותר, כפי הנהוג בתעשיית התרופות.
• מדינת ישראל מחויבת לקיים את הוראות האמנה היחידה בדבר סמים נרקוטיים של האו"ם 1961, לרבות תיקוניה משנת 1972 .
• אמנה זו היא אחת משלוש אמנות בין-לאומיות להגברת שיתוף הפעולה הבינלאומי בהתמודדות עם תופעת הסחר בסמים, וכיום חתומות עליה 185 מדינות, ובהן, מדינת ישראל.
• ישראל אשררה את האמנה בשנת 1974.

היסטוריה

• קנאביס היה נפוץ במשך אלפי שנים למטרות רפואיות, תעשייתיות ודתיות. " לד וַיֹּאמֶר֩ יְהוָ֨ה אֶל־מֹשֶׁ֜ה קַח־לְךָ֣ סַמִּ֗ים נָטָ֤ף ׀ וּשְׁחֵ֨לֶת֙ וְחֶלְבְּנָ֔ה סַמִּ֖ים וּלְבֹנָ֣ה זַכָּ֑ה בַּ֥ד בְּבַ֖ד יִֽהְיֶֽה׃ לה וְעָשִׂ֤יתָ אֹתָהּ֙ קְטֹ֔רֶת רֹ֖קַח מַֽעֲשֵׂ֣ה רוֹקֵ֑חַ מְמֻלָּ֖ח טָה֥וֹר קֹֽדֶשׁ"
• באוקטובר 1937,יצא הקנביס מחוץ לחוק בארה"ב.
• ב-1961 הצליחה ארה"ב, לשכנע כ-180 מדינות בעולם לעדכן את חוקי הסמים במדינתם ולהקביל לחוקים האמריקאים וזאת במטרה להפוך את המריחואנה ללא-חוקית בכל רחבי העולם
• בשנת 2012 נתקבלה החלטה במדינת קולוראדו ארה"ב על התרת שימוש במריחואנה לכל דורש, החלטה זו החלה מחלחלת במדינות נוספות בארה"ב ואף באירופה ובדרום אמריקה.
האמנה הבינלאומית לסמים נרקוטיים 1961 (אושררה ב 1964 ותוקנה ב 1972) The International Drug Control Conventions
מטרות האמנה
• עריכה מחדש של כל ההסכמים הבינלאומיים שנערכו בעבר.
• פישוט, חיזוק ויעול מנגנוני הפיקוח הבינלאומי.
• הרחבת כללי הפיקוח על צמחים נוספים המשמשים לייצור סם.
• השארה בתוקף של אמנות קודמות (1925 ו 1931) וכלליהן.
• קביעת תקופת מעבר מחודשת, למדינות, לשם סיגול חוקיהן לאמנה החדשה.
מחידושי האמנה
• הנהגת שיטות טיפול רפואיות למכורים לסמים.
• בנספח לאמנה נוספו לרשימת הסמים שבפיקוח, סמים סינתטיים חדשים.
• האמנה אסרה את עישון האופיום ואכילתו, לעיסת הקוקה ועישון החשיש ולעיסתו.
• הקמת המועצה הבינלאומית לפיקוח על סמים נרקוטיים INCB)) כחלק מהוועדה הכלכלית-חברתית של האו"ם.
• ישראל אשררה את האמנה ב 1993 עם סיום הליכי החקיקה ותיקוני החוק שנדרשו על מנת להכליל את האמנה במסגרת החקיקה הפנימית "פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש 1973)" מבוססת בחלקה על אמנה זו.
עקרונות האמנה
• הכרה בעובדה שהשימוש הרפואי בסמים נרקוטיים (לרבות במחקר) הוא הכרחי, ויש צורך לפעול כדי שסמים יהיו זמינים למטרה זו.
• מדינה המתירה גידול קנאביס ושימוש בו לצרכים מסוימים חייבת בהקמת "סוכנות ממשלתית"; בין היתר, הסוכנות אחראית לפיקוח על המגדלים ועל קבלת הגידול מהם (סעיף 28 לאמנה).
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג- 1973
• שתי מטרות עיקריות לחוק (פקודת) המסים המסוכנים:
 העלאת העונשים על עבירות סחר בסמים מסוכנים והדחת קטינים לשימוש בהם.
 קביעה מהי כמות הסם אשר תחשב להחזקה לצרכי סחר ומתן אפשרות לנאשם להוכיח כי החזיק שלא למטרות סחר.
מתוך דברי הסבר לחוק – הצעות חוק 1377 כ"ב בחשוון תשל"ט 22.11.1978
פקודת הסמים המסוכנים –סימן א': ייצור, אחזקה ושימוש
סעיף 6
• "לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברישיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977".

פקודת הסמים המסוכנים –סימן א': ייצור, אחזקה ושימוש

סעיף 7
• "(א) לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברישיון מאת המנהל.
• (ב) האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר שהותר לפי פקודה זו".

סעיף 12
• "השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא או רופא וטרינרי בתנאים האמורים בסעיף 11(3) או סופק על פי רישיון".

החוק בישראל

• משרד הבריאות משמש "סוכנות ממשלתית" בכל הנוגע לפיקוח על השימוש בקנאביס למטרות רפואיות ולמחקר וכן בנוגע להסדרתו.
• סמכות זו מוקנית לו מכוח החלטת ממשלה מס' 3609 לעניין פיקוח והסדרה של המקור לאספקת קנאביס למטרות רפואיות ולמחקר, שהתקבלה ביום 7 באוגוסט, 2011 והטילה על משרד הבריאות, בהתייעצות עם המשרד לביטחון פנים ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר, את האחריות לפעול להסדרת מקור אספקה מפוקח של קנאביס לשימוש למטרות רפואיות, ובכלל זה למחקר.
• בתחילת 2013 הוקמה היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) הכפוף למשנה למנכ"ל משרד הבריאות מתוקף היותו יו"ר ועדת ההיגוי הבינמישרדית. היק"ר הוא הגוף המוסמך להנפיק למטופלים רישיונות שימוש בקנאביס למטרות רפואיות, אישור והנפקה של רישיונות לכלל העוסקים בתחומי הקנאביס ולחוקרים וגופי מחקר שונים המעוניינים לבצע מחקרים בקנאביס וקנאבינואידים.
• כיום, מספר המטופלים המחזיקים ברישיון שימוש בקנאביס למטרות רפואיות בישראל הוא כ- 35,000.

שתף את הכתבה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on google
Share on email
Share on twitter
Share on print
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן