הסדרת השימוש בקנאביס

המתווה להסדרת השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים החלטת ממשלה 1587 (הרפורמה) רקע • על מנת לממש מחויבות הממשלה על פי החלטות קודמות ולאפשר למטופלים מקור אספקה ראוי של קנביס לשימוש למטרות רפואיות, תוך שמירה על ביטחון הציבור ומניעת זליגתו של הסם שלא לצרכים רפואיים, מורה הממשלה למשרד הבריאות לקדם, בהתייעצות עם המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל ועם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, את מתווה ההסדרה המעודכן. רשיונות • כל פעולה בצמח הקנאביס ובכלל זה גידול, ייצור, הפצה, החזקה, שינוע, בדיקות מעבדה, ניפוק או מחקר של צמח הקנביס או מוצריו, תמשיך להיות מחויבת בעמידה בהוראות הדין, ובכלל זה קבלת רישיונות מתאימים לפי פקודת הסמים המסוכנים וכן עמידה בתנאי הרישיון. • רישיונות פרטניים לכל פעולה בצמח הקנאביס ימשיכו להינתן על-ידי היק"ר, בהתאם לבדיקות משטרת ישראל בדבר זהות מבקש הרישיונות והמלצותיה. העוסקים בתחום הקנאביס • מספר העוסקים בתחומי העיסוק השונים הנוגעים לקנאביס לא הוגבל בהחלטת הממשלה. • ככל שיימצא שמספר בעלי הרישיונות מסכן את ביטחון הציבור, או ככל שיימצא שמספר העוסקים אינו מאפשר פעילות כלכלית, יקבעו ההסדרים למתן מענה הולם על הבעיה, כגון קביעת מכסות גידול, קביעת מכסות ייצור או הגבלות אחרות. גידול הקנביס •

קרא עוד »

הסדרת שימוש בקנביס- החוק

הסדרת שימוש בקנביס לצרכים רפואיים רקע • בישראל, הקנאביס על כל ניגזרותיו ורכיביו מוגדר "סם מסוכן" בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג- 1973 . • סעיף 7 לפקודה, אוסר החזקה של סם מסוכן או שימוש בו אלא אם כן הדבר הותר לפי הפקודה או בתקנות לפיה או ברישיון ממנכ"ל משרד הבריאות או ממי שהוא הסמיך לכך. • סעיף 12 לפקודה, קובע כי "השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח, רופא או רופא וטרינרי בתנאים מסוימים". • קנביס לשימוש פנאי הוא אותו הצמח בו משתמשים לצרכים רפואיים. • בעוד על קנביס לשימוש פנאי אין כל פיקוח ו/או בקרה, הקנביס לשימוש רפואי, מחוייב לעמוד בתקנים ובפיקוח גבוהים ביותר, כפי הנהוג בתעשיית התרופות. • מדינת ישראל מחויבת לקיים את הוראות האמנה היחידה בדבר סמים נרקוטיים של האו"ם 1961, לרבות תיקוניה משנת 1972 . • אמנה זו היא אחת משלוש אמנות בין-לאומיות להגברת שיתוף הפעולה הבינלאומי בהתמודדות עם תופעת הסחר בסמים, וכיום חתומות עליה 185 מדינות, ובהן, מדינת ישראל. • ישראל אשררה את האמנה בשנת 1974. היסטוריה • קנאביס היה נפוץ במשך אלפי שנים למטרות רפואיות,

קרא עוד »

תמונות מהרצאות בנושא הסדרת השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים

עתירות בנושא הסדרת השמוש בקנאביס

זץ& בנאו משרד עורכי דין ומגשרים. מתמחים במגוון תחומים: דיני משפחה, חובות, ביטוח לאומי, וקנאביס רפואי. המשרד פועל ביחס אישי ובטיפול הוליסטי למגוון הרחב של תת התחומים.

מאמרים אחרונים​

צור קשר

© 2018 All rights reserved​

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן