משפט מנהלי - קנאביס רפואי

  • התכונות הרפואיות של צמח הקנאביס (cannabis sativa) ‏ מוכרות מזה אלפי שנים . רופאים בסין העתיקה צרכו אותו כדי להקל על צירי לידה, חוסר תיאבון ועצירות. במאה העשרים פותחו תכשירים רפואי סינטטיים ולכן כמעט פסק השימוש בצמחי מרפא.

  • בישראל השימוש בקנביס לצרכים רפואיים הנכנס תחת פקודת הסמים המסוכנים והאמנה הבינלאומית נחשב בהגדרתו בחוק "סם מסוכן" לסמים נרקוטיים. הוא נזכר בסעיף 12 לפקודת הסמים המסוכנים, ושם הוא מותנה באספקה על-פי רישיון או באספקה מאת רופא או רוקח. סעיף 7 לפקודה אוסר החזקה של סם מסוכן או שימוש בו אלא במידה שהדבר הותר לפי הפקודה או ברישיון ממנכ״ל משרד הבריאות או ממי שהוא הסמיך לכך. בישראל יש כיום כ-30,000 מטופלים בעלי רישיון לפי התוויות מאושרות לטיפול שאותם קבעה המדינה.

  • עד שנת 2017 הוגבלו חולים המשתמשים בקנביס לצרכים רפואיים לשימוש רק בכתובת המגורים שלהם. בעקבות עתירה שהוגשה ע"י משרדנו הותר שימוש בקנביס רפואי בכל מקום ככל טיפול רפואי.

  • כך היה גם בעניין נהיגה בעת שימוש קנביס לצרכים רפואיים. בשנת 2018, בעקבות עתירה שהוגשה ע"י משרדנו, תוקנו תקנות וכיום מטופל בקנביס לצרכים רפואיים רשאי לנהוג כשלוש שעות לאחר השימוש האחרון בקנביס רפואי.
  • כיום פועל משרדנו בשיתוף עם יחידת הקנביס הרפואי – היק"ר והפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, בהדרכות רופאים ורוקחים שישתלבו במערך הטיפול והניפוק של קנביס לצרכים רפואיים בכל רחבי הארץ.