סרבנית גט

סרבנית גט

היא צברה חובות רבים במהלך נישואיה, כשהגיע לראשונה חששה, אולי ייקחו לי את הבית, זה כל עולמי מבצרי והמקום הבטוח שלי, אמרה, אני לא רוצה פשיטת רגל ייקחו לי את הבית, אני פרודה מבעלי ונושאת בעול המשכנתא וגידול הילדים לבדי. הגשנו אותה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל, תיקיה אוחדו והיא נדרשה לשלם סכום זעום של 150 ₪ בחודש בעבור כל חובותיה. חשבתי כי כעת תוכל לשקם את חייה, הרי היא עובדת ולאחר שכל ההגבלות שהוטלו עליה בוטלו הדרך פתוחה.
ושוב היא חזרה, לא עמדתי בתשלומי המשכנתא, הבנק מבקש למכור את הבית, מה עושים? שאלה ואם לא די בכך, בעלי בנפרד החל בהליך פשיטת רגל ומאחר ויש לו מחצית מהבית ייתכן שיבקשו לממש אותו כדי לכסות את חובותיו, אבל אני שילמתי משכנתא כל התקופה ולא ממש מגיע לו חלק, אמרה.
הגברת, אשה קשת יום, עובדת בשכר מינימום ומגדלת את ילדיה, אשר אחד מהם הוכר כנכה 100% לאחר תביעה לנכות שהגשנו עבורה במוסד לביטוח והוא החל לקבל קצבת נכות, מחזיקה בידיה פסק דין למזונות בסך 3,000 ₪ שבעלה בנפרד מעולם לא שילם לה ועל אף שפתחה נגדו תיק לגבייה בהוצאה לפועל, לא הצליחה לגבות ממנו דבר, שכן הוא בהליכי פשיטת רגל והיא אינה זכאית לגבות מזונות ילדים מהמוסד לביטוח לאומי מאחר והיא עובדת ומרוויחה שקלים בודדים מעל תקרת הזכאות. לדבריה, הרקע לחובותיה היה מכך שבמהלך תקופת הנישואים סיבך אותה הבעל בחובות גבוהים ומזה כעשר שנים היא פרודה מבעלה, שאינו משלם דבר על אף פסק הדין המחייב אותו לשלם מזונות ילדיו והותיר אותה לשאת לבדה בכל חובות הבית. כל העת סברתי כי היא עגונה ובעלה אינו מוכן לתת לה גט.
מאחר ובעלה היה כבר בהליכי פשיטת רגל והיה חשש ממשי לגורלו של הבית, הגשתי עבורה בקשה לכינוס נכסיה במסגרת הליך פשיטת רגל וידעתי כי אני הולכת למלחמה על הבית. כשהיא נמצאת בפשיטת רגל, הוגשה בקשה לאפשר לגברת להגיש בקשה לוועדת חריגים לפריסת חוב העבר שצברה כשפיגרה בתשלומי המשכנתא וכן בקשה בתיק פשיטת הרגל של הבעל לקצוב את מזונות ילדיה לפי סע' 128 לפקודת פשיטת הרגל ואף הוגשה תביעת חוב מזונות העבר שלא שילם. בכך ידענו כי חוב המזונות שהבעל חייב הוא חוב בדין קדימה, שכן מזונות ילדים זהו החוב שמשולם לפני כל חוב אחר בפשיטת הרגל ואינו בר הפטר ובעבור חלקו של הבעל בדירה יוכל לפדות את החוב וכך הדירה כולה תישאר לגברת.
הבעל הגיש את תגובתו ולתדהמתי התברר כי הבעל היה מוכן לוותר על חלקו בדירה מזה שנים ארוכות ובלבד שהגברת תסכים לקבל את גיטה, שכן הוא מסורב הגט ולא היא וכל רצונו הוא לצאת לחופשי ולהתגרש.
תשובת הגברת לשאלה מדוע היא מסרבת להתגרש, שכן במצב של סרבנות גט ארוכה כל כך, יכול הבעל לקבל היתר לשאת אישה שנייה, הייתה לא פחות מפתיעה: "אם אסכים להתגרש הוא יפסיק לראות את הילדים ולקיים הסדרי ראייה איתם והיא חוששת מאוד לגורל של הבן הנכה, שמקבל טיפול רגשי וזקוק ליציבות בחייו", אותה היציבות שנלחמתי עליה בבית המשפט כדי להשאיר אותו לחיות בביתו, הבית בו גדל מיום הולדתו ומשמש עבורו מקלט בטוח.

שתף את הכתבה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on google
Share on email
Share on twitter
Share on print
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן