עורך דין לענייני משפחה

א. בקיץ 2017, החלה מנשבת רוח חדשה במפרשי בית המשפט לענייני משפחה, עם פרסום הלכת בע"מ 919/15 פלונית נ' פלוני, בה הועלה על נס ערך השוויון גם בהליכי גירושין.

ב. הלכה זו אינה פוטרת את הגבר מתשלום דמי מזונות, אלא מעתה מתבססת דרך החישוב על ראייה שיוויונית בין בני הזוג וניסיון לאזן את הכנסות וההוצאות של "התא" המשפחתי שפורק תוך דאגה לצרכי הילדים וההוצאות שלהם בפועל והקפדה על כך שרמת החיים שלהם תישמר.

ג. ראו דבריו של כב' השופט אייל שני בתמ"ש 29329-07-16 ג'. ואח' נ' ג'.:
"מכאן ברור, שסיפוק המזונות לקטינים מעבר לצרכים ההכרחיים, אף הוא נחשב לחיוב "מדין צדקה" וחל על שני ההורים על פי יכולתם הכלכלית. המטרה היא לספק לילדים רמת חיים נאותה אליה הורגלו, ולגביהם צריך בית-המשפט לשקול בין יתר שיקוליו גם את השתכרותה של האם וגם את השתכרותו של האב "

עורך דין לענייני משפחה - זץ ובנאו
עורך דין לענייני משפחה