שימוש בקנביס רפואי

הסדרת השימוש בקנאביס

המתווה להסדרת השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים החלטת ממשלה 1587 (הרפורמה) רקע • על מנת לממש מחויבות הממשלה על פי החלטות קודמות ולאפשר למטופלים מקור אספקה

Read More »

הסדרת שימוש בקנביס- החוק

הסדרת שימוש בקנביס לצרכים רפואיים רקע • בישראל, הקנאביס על כל ניגזרותיו ורכיביו מוגדר "סם מסוכן" בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג- 1973

Read More »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן